tenger címkéhez tartozó bejegyzések

Heti novella / Világítótorony

Ez fájt. Eddig sosem figyeltem az emberekre. Kicsinyesnek, gyengének tartottam őket. Azt hitték, ők építettek, őket szolgálom, és ők irányítanak, holott a lelkem nem kőből épült.

Szerző: Frenyó Krisztina

Publikálás: 2014-05-01.

viltorborítókép„A világítótornyok nem félnek a vihartól, hiszen épp a viharok ellen építették őket. Amikor az ég elsötétül, a világítótornyok akkor is állnak, és azt mondják: “Épp ideje már! Már azt hittem, soha nem is jön. Túl sokáig volt jó idő. Ideje munkához látni. Legyen fény, és vágjunk bele!””

Kryon

Apró, utolsó koppanás – letették a kalapácsot, beverték az utolsó szöget, igaz, a félig nedves vakolat szaga még belepte bensőmet. Megszülettem.

Nem tudtam, mi vagyok, ki vagyok, és miért. Csak néztem a tájat, ami számomra rendeltetett, hogy lássam örökké. Szép volt és új. Lábamnál éreztem az erős tengerparti füvek érintését, a szelet, ahogy körbefog, és átcsap a fejem felett. Előttem elterült a végtelennek tűnő óceán, egybeolvadt az ég kékjével. Figyeltem a változásait, minden apró hullámot, tajtékot. Tetszett sokszínűsége, és nem értettem, hogy nekem mért kell szilárdan, merev változatlansággal állnom, mintha élettelen volnék. Pedig éltem.

haragostengerNem tudom meddig bámultam a vizet anélkül, hogy ráuntam volna. Aztán, amikor a felhők gyűlni kezdtek, furcsa izgatottság járt át. Vártam valamire, bár magam sem tudtam, hogy mire. A fellegek azonban elvonultak, és nem maradt más, csak én, a tenger és a sziklák, amik megtörték a hullámokat. A furcsa előérzet azonban nem szűnt meg, egyre csak nőtt az idő múlásával.

Egyszer pár suhanc haladt el a felém futó ösvényen.

– Teljesen elvesztette a varázsát ez a partszakasz, amiért ideépítették ezt az otromba tákolmányt. Persze, tudom a hajók… De legalább ne lenne ilyen szögletes, ennyire természetellenes! – mondta az egyik.

Ez fájt. Eddig sosem figyeltem az emberekre. Kicsinyesnek, gyengének tartottam őket. Azt hitték, ők építettek, őket szolgálom, és ők irányítanak, holott a lelkem nem kőből épült. Hányan tudnának ellenállni akár csak egyetlen nagyobb hullámnak? Tudnának-e egy-helyben állni, mozdulatlanul egész életükön át? Jogosan várhatnám el, hogy tiszteljenek. Mégis, miért mennek el mellettem így? Természetellenes lennék? Nem ez a világ szült, mint őket?

viltorpirosfehHa legalább elmondhattam volna annak a fiúnak, hogy mit érzek, ha megmutathattam volna, hogy milyen az óceán valójában, hogyan lélegzik, mozog és ringat… De még ezt sem tehettem, mert egy helyben kellett állnom, szótlanul, ridegen, mint aki nem hall, lát és érez semmit sem.

Miért nem lehetek én is ember? Beszélni, sétálni, megnézni, hogy mi van a hátam mögött… Nevetségesen kicsiny kívánságok tömege élt bennem, aprók egy ember számára, nekem azonban lehetetlenek. Gyűltek a felhők felettem. Éreztem, hogy végre már eljön, most el kell kezdődnie annak, amire várok, annak, amiért lettem… Hirtelen villanó fény borította be a láthatárt, és felüvöltött fájdalmában az ég, majd könnyezni kezdett. A világ elsötétült, az eddig békés víz pedig háborogni kezdett. A szelíd hullámok méteressé növekedtek, vadul nekirontottak a szikláknak. Azt hittem elfúj, lerombol a szél. Láttam, ahogy az emberek elfutnak a partról, az apró állatok is elbújtak. Én is el akartam menekülni. De hogyan? Hisz nincs lábam! Hogy futnék? És ugyan, hová? Hol bújhatna meg egy ekkora teremtmény? Talán mégis természetellenes vagyok… Nem fogad be a világ. Hogy éljem túl? A szél egyre erősebb, dühöng a természet. Nem tehetek semmit sem.

viltorfekfehviharNem tudtam gondolkodni. Végső, kétségbeesett próbálkozásból szembefordultam a tomboló óceánnal. Lehet, hogy sikerül távol tartanom. Sikerülnie kell, vagy meghalok. Abban a pillanatban valami rejtélyes erő futott végig a testemen, és ragyogni kezdtem. Ragyogni! Fényesebb voltam, mint a csillagok. Minden érzésemet, a haragot, a félelmet beleadtam a fénybe. Ugyanakkor vigyáztam, hogy ne merítsem ki magam túlságosan, mert biztos voltam benn, hogy az a fény az életem, és ha mindet kiengedem, nekem már nem marad cseppnyi sem. Körbevezettem a fénysugaramat a partvidéken, megmutattam a természetnek, hogy ki vagyok. Alig pár perc múlva pár hajó tűnt fel a láthatáron. Megvilágítottam nekik a vizet: hadd lássák ők is, milyen hatalmas vagyok, milyen erős!

Kis idő múlva ismét kisütött a nap, a vihar továbbállt. A hajók megmenekültek, de ez engem cseppet sem érdekelt. Számomra egyetlen dolog volt lényeges: én túléltem, és ha jön egy másik hasonló, már tudom, mit kell tennem, hogy ismét átvészeljem. Az évek során valóban jöttek újabb és újabb viharok, és én mindig bevilágítottam a partot. Azonban kivétel nélkül, mindegyikben rettegtem.

A suhanc fiú, aki lekicsinyelte erőmet, sokszor járt a parton. Általában inkább csak egyedül. Leült egy kőre és nézte a kék vizet, ahogyan én is. Sokszor volt magányos, éreztem a lelkén a szomorúságot. Furcsa, talán amiért nem tudtam beszélni, egyre inkább kezdtem figyelni a lelkek beszédére, ami bárhonnan ugyanolyan jól hallatszik a világban. Sokszor sajnáltam, meg szerettem volna vigasztalni. Próbáltam kapcsolatba lépni vele. Évek múlva, már homályos sejtéseket tudtam is közvetíteni neki. Sokszor volt, hogy hívtam, és ő eljött a partra, idegesen és kétségekkel, hisz nem tudta, hogy a hívás, amit érez, kitől származik. Újra feléledt bennem a vágy, hogy minden erőmet egyetlen emberként eltöltött napra cseréljem – vele. De ez még inkább lehetetlennek hangzott, mint első, suta álmaim a beszédről és sétálásról.

viltoronybringaAzonban egy nap nem egyedül jött el hozzám, vele volt egy lány is. Nem értettem. Nem akartam érteni. Úgy éreztem a világ ismét kivetett magából. Talán nem vagyok más csak egy halom egymásra rakott kő. Anyag, nem lélek, mozdulatlan, élettelen… Már nem is figyeltem többé a partra. Csak a vizet néztem, éveken keresztül. Nem akartam tudomást venni semmiről, amit irigyelhetek.

Végül egy nap, az egyik hajón ismét megpillantottam őt. Kétségbeestem. Ijedten próbáltam közvetíteni neki mindazt a balsejtelmet, amit én éreztem, mindhiába. Nem akartam, hogy vízre szálljon. Gyűltek a felhők, egyre gyűltek… Ő nem látta, egy ember sem látta, csak én érezhettem. Ráadásul pár óra múlva már sűrű köd lepte be a vizet. Nem tudnak visszahajózni. Sosem fognak hazaérkezni. Elkezdődött a vihar is. Ismerős volt, kegyetlen és csodálatos. Csak most vettem észre, milyen szép, hisz már nem féltem. A világ kivetett magából és megölte azt, aki érthetetlen módon fontos volt nekem. Már nem akartam harcolni. Néztem a vizet, de nem ragyogtam. Valahonnan, távolról, kiáltásokat hozott a szél. „Minden vagyonom! A hajóm! A fiam! A férjem!” Nem érdekelt egyik sem.

– Miért nem világítasz?! Ő kint van, és te nem világítasz! Nem világítasz! Meghibásodtál! Most! Miért?!

Az a lány volt. Egészen a lábamnál állt, nedves haját csapkodta a szél. Elesett, majd ismét felállt. Magánkívül volt, őrjöngött. Úgy beszélt hozzám, mintha ember lennék. Mintha tudná, hogy élek. Kérlelt engem. Engem kérlelt, engem!

Hiszen ő kint van a vízen. De még nem halott, még megmenthetem! Csak fény kell. A fényem kell neki. Megkértek rá… Szeretném… Féltem őt, holott ő azt sem tudja, hogy élek.

Szembefordultam a viharral és ragyogtam. Neki ragyogtam, a fiúnak, aki természetellenesnek és csúfnak nevezett, neki, akit annyiszor irigyeltem és annyira szerettem, ahogyan ember talán sosem lesz képes szeretni, hiszen az ember kaphat és így el is vár, míg én nem várok semmit, hisz nem is kaphatok. Minden erőmet, minden szeretetemet beleöntöttem a fénybe, átvilágítottam az éjen és a ködön. Már nem féltem, hogy elfogy, és nekem nem marad semmi sem. Nem akartam megtartani az erőből, ha épp csak annyi van, hogy kimentsem azt az egy hajót, hát meghalok értük. Mégis, egyre hatalmasabbnak éreztem magam. Minél tovább ragyogtam, annál erősebb lett a fényem. Egészen a partig kísértem a hajót. Megmentettem őt és elvesztettem magamat. Amikor elcsitult az ég, utoljára még magamhoz hívtam. Végignéztem, ahogyan a lánnyal egymásba borulnak, és hazatámolyognak nehéz, boldogságtól részeg léptekkel. Azóta nem vagyok más, csak egymásra rakott kődarabok. Segítek a hajóknak a viharban, és nézem az óceánt, de nem álmodom többé. Mára már halott vagyok, merev, szögletes, természetellenes és boldog, mert ők boldogok.

Baráth Veronika / Veramacska 

Heti vers / Adytól

  – Udvardi Erzsébet festménye –                                                                                    Ady Endre             […]

Szerző: Frenyó Krisztina

Publikálás: 2013-11-19.

 KetVitorlas-UdvardiErzsebet

– Udvardi Erzsébet festménye –

 

                                                                                 Ady Endre

                                                                     KÉT SZENT VITORLÁS

 

Parton vagyunk, sziklákra estünk,

Be szép a mi testünk:

Nagy tengerek vándor lakója,

Szilaj két hajója.

 

Összetörött friss, fehér bordánk,

De ép a vitorlánk

S mi lenne, ha fölkerekedne

Vérünk régi kedve?

 

Nekünk jogunk van újraélni,

Jogunk van sohse félni,

Nem kérdeni, meddig és merre?

Vissza a tengerre.

 

Törött hajókkal is csak bátran

Bal éjszakákban,

Hajóink szent szél ösztönözze,

Mert csók törte össze.

Hurrá Balaton, irány Szántód

Nyaralás-tervezésünk nem volt nehéz, hiszen biztosra mentünk, a tavalyi élményeinkre hagyatkozva, újra nekiindultunk Balaton Szántód meghódítására

Szerző: Frenyó Krisztina

Publikálás: 2013-08-17.

 

földvári vitorlákAzt csiripelik a madarak ugyan, hogy lassan vége a nyárnak, ám hál istennek még az időjárás erről nem hajlandó tudomást venni. Forróságtól gőzölög az aszfalt, hét ágra süt a nap és csoki-barnára sült emberek sütkéreznek a partokon. De mi újság a Balatonnál? Pár héttel ezelőtt körülnéztünk és ellátogattunk néhány településre a déli, és északi parton. Kirándulásunk során, Balaton Szántód, Balatonföldvár és Tihany gyöngyszemeit érintettük. Reméljük, élménybeszámolónkat olvasva, ti is kedvet kaptok és útra keltek, még az évszak utolsó fénysugarait kihasználva a csodás Balaton meghódítására. Ha mégsem így történne, akkor nézzetek utána és már most betervezhetitek jövő nyárra családi programnak Szántódot, mint fő úti célt. Nem fogjátok megbánni!

Nyaralás-tervezésünk nem volt nehéz, hiszen biztosra mentünk, a tavalyi élményeinkre hagyatkozva, újra nekiindultunk Balaton Szántód meghódítására, és bátran állíthatom, választásunk most is nagyszerűnek bizonyult. Siófokon áthaladva, Zamárdit érintve, beértünk Szántódra és az Interspar-nál  jobbra fordulva megérkeztünk a Favorit Motelbe, amely kedvelt szálláspontunk immáron második éve. favorit mozdonykemence

A rég kiszuperált vonatszerelvényben egy  remek konyhájú étterem működik. Az udvarban pediglen kétszemélyes, és hatszemélyes kis apartmanokban tölthetjük az éjszakákat. Egyszerű felszerelés, hűtő, ágy, zuhany, toalett. De mi más kellene, ha kint csodaszép idő van, úgyis reggeltől estig, jószerint a Balcsi hűs habjaiban lubickolunk. Az árak jócskán megfizethetőek, a kiszolgálás teljesen korrekt, tisztaságra, rendre és családias hangulatra számíthatunk. Egy kis ízelítő:

favorit grilltál (800x600)

kolbitál (800x600)

gyümileves favorit (800x600)

 

favorit (800x600)

A szántódi strandok közül, a Beach Party a legjobb, mi már tapasztalatból ajánljuk mindenkinek, főként a családias, baráti és nem az óriási nyüzsgést kedvelőknek. Ami a szántódi szabadstrand mellett szól, hogy áldásos fekvése és kialakítása miatt, kisgyermekeseknek és nagyobbacskáknak is kedvező helyszínt kínál. A parton elhelyezkedő és étkeiről is híres étterem, valamint a vízpart tisztasága, biztonságos és családbarát működése, leginkább a tulajdonos hölgy, Andrea érdeme. Amellett, hogy gigantikus adagokat szolgálnak fel a vendégeknek, elsőosztályú és kifogástalan kiszolgálás várja az ideérkezőket. Minden reggel itt fogyasztottuk el az első igazán jó kávénkat, a leanderek árnyékában hűsölve. A Madeira szeletük és a mákos gubájuk is isteni, csak hogy kiemeljek egy-kettőt a bő választékból. A nem túl nagy vízparton, az időben érkező vendégek, napernyőt és nyugszékeket kölcsönözhetnek díjmentesen, ugyanígy a bátrabbak, néhány szörfdeszkát is a vízbe vihetnek, saját felelősségükre. A kicsiknek homokozó és vízi-játékok állnak a rendelkezésükre. A kellemes strandon, koktél bár, fagylaltozó, és az Étterasz mellett, kinti zuhany,és  toalett is a kényelmes pihenést szolgálják. A facebookon is megtalálhatjátok őket:

https://www.facebook.com/szantodszabadstrand.balatonlake?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/Beach-Party-Etterasz-Szantod-szabadstrand/298609456888865

 

Ízelítő a kínálatból:beach strand (800x600)

beach parti kávé (600x800)

beach partí étterasz (800x600)

Ahová még mindenképpen érdemes ellátogatnotok, az a földvári kikötő és parti sétány. Csodálatos kilátás nyílik az árbóc-rengeteg mögül a nyílt Balatonra. Ezernyi vitorlás-csodában gyönyörködhetünk és  már önmagában is kikapcsol a csodás kékség látványa. Kicsit tovább sétálva, a posta mellett található egy isteni hely, mégpedig a Manna Mia Étterem, Pizzéria, ahová ha tudtok, feltétlenül látogassatok el.Mi harmadszorra sem csalódtunk. Óriási adag teli-gyümölcs limonádék, grilltálak, saláták és gigapizzák várnak, valamint kellemes jazz élőzene mellett vacsorázhattok, beszélgethettek, egy igazán impozáns helyszínen. Nézzétek csak:árbóckikötő (800x600)

manna mia grilltál mártással (800x600)extra limonádé Manna Mia (600x800)

A szántódi révvel érdemes átutazni Tihanyba, mindössze húsz perc és egy fantasztikus élményt kínál. Gumikerekű kisvasút visz fel az apátságig, ahol meseszerű utcácskák, éttermek, és látnivalók fogadnak. A Balázs vendéglő kockás terítős, magyaros hangulatával, árnyékos teraszával, elfogadható áraival és kitűnő ízeivel, szintén egy kellemes élmény volt. A tihanyi strandok főként fizetősek, de mi itt is találtunk családiasabb és nem túl drága vízpartot. A Fanta Bisztrót ki ne hagyjátok, nem csak a retro hangulata miatt, hanem az igen alacsony árfekvés miatt is érdemes itt ebédelnetek vagy csak meginnotok egy pohár fröccsöt. Egyszóval akárhogyan is, de a Balaton még mindig tárt karokkal, és ezernyi csodával vár benneteket is, újra és újra, fáradhatatlanul. Miért utaznánk messzi tájakra, amikor itt van nekünk a saját tengerünk. Hurrá Balaton, jövünk még Augusztusban és jövőre is!

tihany rév krisz (800x600)

tihany kisvasút krisz (800x600)

Tihany Fanta Bistro (800x600)

tihany balázs vendéglő (800x600)

Frenyó Krisztina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akiért a harang szól, ezen a napon

114 évvel ezelőtt, 1899. 07. 21-én ezen a napon megszületett Ernest Miller Hemingway Nobel-díjas amerikai író. Az alábbi sorokkal tisztelgünk írói nagysága és méltán híres pályafutása előtt.  Az orvoscsaládból származó író kalandos életet élt. 1918-ban önkéntesként az olasz frontra került, és egészségügyi szolgálatot teljesített. Tudósítóként 1921. és 1927. között Európában dolgozott. A spanyol polgárháborúban harcolt […]

Szerző: Frenyó Krisztina

Publikálás: 2013-07-21.

Ernest-Hemingway-007114 évvel ezelőtt, 1899. 07. 21-én ezen a napon megszületett Ernest Miller Hemingway Nobel-díjas amerikai író. Az alábbi sorokkal tisztelgünk írói nagysága és méltán híres pályafutása előtt. 

Az orvoscsaládból származó író kalandos életet élt. 1918-ban önkéntesként az olasz frontra került, és egészségügyi szolgálatot teljesített. Tudósítóként 1921. és 1927. között Európában dolgozott. A spanyol polgárháborúban harcolt 1936-1937-ben, majd Kínában és Kubában élt. Műveiben tematikusan dolgozta fel élményeit, amely a modern irodalom számára példamutató volt. Regényeiben a hősök egyéni erkölcsi normák szerint állnak helyet egy borzalmas és értelmetlen világban. 1926-ban “Különös társaság” (“Fiesta”) című regényével érte el első sikerét. Világháborús regénye “Búcsú a fegyverektől” címmel 1929-ben jelent meg. Spanyolországi élményeit 1940-ben az “Akiért a harang szól” című regényében dolgozta fel. ernest-hemingway-1“Az öreg halász és a tenger” című regényének hőse szelíd megadással fogadja a kudarcokat. Ez az 1952-ben megjelent mű volt Hemingway utolsó nagy írói sikere. 1954-ben munkásságát Nobel-díjjal jutalmazták. Élete utolsó éveiben sokat betegeskedett, majd 61 éves korában öngyilkosságot követett el.

Hemingway egyik számomra legkedvesebb kis-regénye, a Vándorünnep címmel került a könyvespolcokra sok-sok évvel ezelőtt, ám egészen az Angyalok városa című film megtekintéséig, ismeretlen volt előttem e csodálatosan leírt tartalmas történet. Sokáig kutattam a filmben elhangzó mondatok eredetének forrása után, míg egy antikvárium elrejtett kis zugában kezembe akadt, a Vándorünnep. Azóta, egyik legkedvesebb olvasmányommá vált, ez a főként Párizsban játszódó történet. Vándorünnep könyborító

“Akkorra már megtanultam, hogy sohasem szabad kiszárítanom az írás kútját, hanem már akkor abba kell hagynom a munkát, mikor van még valami a kút fenekén, hadd teljen meg az éjszaka folyamán abból a forrásból, amely táplálja. “

Ernest Hemingway 

 

Frenyó Krisztina

Video: http://awesomepeople.com.ua/ernest-hemingway/